آندوسکوپی

 

   

 

 

 
 

مسئول بخش:

دکتر ساناز گنودی

فوق تخصص گوارش و کبد

 
   

 

 

 

همکاران

دکتر محمدحسین صادقی متخصص بیهوشی- خانم دل آرام رحمت زاده کارشناس بیهوشی- آقای شدتی پرستار- آقای جواد رضایی کمک بهیار

معرفی

در این مرکز آندوسکوپی تحت بیهوشی و با حضور پزشک متخصص بیهوشی انجام می شود

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری