Search

مهد کودک

مهد کودک بیمارستان در فضایی به مساحت 150 متر پذیرای فرزندان عزیز پرسنل محترم می باشد.

       
         
               
           
               

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری