آموزش پرستاري -تروماي قفسه سينه- مركزآموزشي،پژوهشي ودرماني طالقاني


 

نام بیماری: تروماي قفسه سينه ( Chest Trauma )

ماهیت بیماری:

قفسه ي سينه به دليل وجود اندام هاي ريه ، قلب ، عروق و ناي از اهميت ويژه اي برخوردار است چون تروماي قفسه ي سينه باعث آسيب به اين اندام ها مي شود. تروماي قفسه ي سينه به صورت نافذ و غير نافذ به ترتيب باعث آسيب باز و بسته مي شود. در تروماي غير نافذ ضربه مي تواند موجب شكستگي دنده ها و جناغ ، كوفتگي ريه ها ، قلب و آئورت شود. در تروماي غير نافذ با اينكه سطح پوست سالم است اما شكستگي دنده ها ممكن است باعث پارگي اندام ها شود.
تروماي قفسه ي سينه باعث اختلال در برون ده قلب ، كاهش فشار خون و كاهش خونرساني به اندام هاي حياتي مي شود.

انواع صدمات

1- بسته يا بلانت

1- شكستگي دنده ها و جناغ

2- قفسه سينه ناپايدار flail Chest

3- كوفتگي ريه

2- صدمات نافذ ريه

3- نزديك به 40% قربانيان صدمات، دچار انواع آسيب‌هاي قفسه سينه مي‌شوند. صدمات قفسه سينه اغلب به انواع بسته يا نفوذي طبقه بندي مي‌شوند . صدمه بسته يا بلانت به علت وارد شدن فشار ناگهاني و يا فشار مثبت بوجود مي‌آيد. تصادفات با اتومبيل، سقوط و فرمان موتور بيشترين علل صدمات بلانت هستند. اگرچه صدمات بلانت قفسه سينه شایع هستند ولي تعيين وسعت صدمه مشكل مي‌باشد، زيرا علايم ممكن است عمومي و مبهم باشند به علاوه، بيماران ممكن است تا زماني كه عوارض ايجاد نشود، در جستجوي درمان نباشند.
صدمات نفوذي هنگام وارد شدن جسم خارجي به قفسه سينه ايجاد می شوند . علل شايع صدمات نفوذي شامل زخم‌هاي ناشي از برخورد گلوله يا فرو رفتن چاقو می باشد.

درد در محل آسيب- درد موضعي تشديد شونده با تنفس در محل آسيب- تنگي نفس- خروج خون با سرفه- اختلال در اتساع طبيعي قفسه ي سينه(غير قرينگي قفسه ي سينه در هنگام دم) - نبض سريع – كاهش فشارخون – سيانوز در مل لب ها و بستر ناخن ها

درمان طبي flail chest :

همانند درمان دنده شكسته ،درمان قفسه سينه ناپايدار معمولا حمايتي است . درمان شامل پاك كردن ترشحات از ريه‌ها و كنترل درد مي‌باشد كه معمولا با فيزيوتراپي ريه كه متمركز بر روشهاي اتساع ريه و تخليه ترشحات است ، انجام مي‌گردد. براي كنترل درد تجويز مسكن توسط پزشك موثر ميباشد . هنگامي كه صدمه ناپايدار شديد قفسه وجود دارد لوله گذاري داخل تراشه و تهويه مكانيكي با دستگاه تهويه جهت ثابت كردن ديواره قفسه سينه و تصحيح اختلال در تبادلات گازي استفاده ميشود. صرف نظر از نوع درمان ، بيمار بايد به طور مرتب ودقيق توسط راديوگرافي قفسه سينه، ABG و پالسي اكسيمتري و تستهاي عملكرد ريه ارزيابي شود.

درمان طبي كوفتگي ريه:
اهداف درماني شامل حفظ راه هوايي ، اكسيژن درماني و كنترل درد هستند. در كوفتگي خفيف ريه ، جهت رقيق كردن ترشحات و تسهيل خروج آن هيدراتاسيون كافي از طريق مايعات داخل وريدي و خوراكي ضروري است. ميزان دريافت مايع بايد دقيقاً ثبت گردد. همچنين از روشهاي اتساع ريه و تخليه وضعيتي و فيزيوتراپي جهت تخليه ترشحات استفاده ميشود. چون ريه مستعد عفونت است آنتي بيوتيك طبق دستور پزشك تجويز ميشود. اكسيژن مكمل بوسيله ماسك يا سوند نازال به مدت 24 تا 36 ساعت داده مي شود. بيماران مبتلا به كوفتگي شديد ريه ممكن است دچار نارسايي تنفسي شود و نيازمند درمان شديد توسط لوله‌گذاري داخل تراشه، تهويه مكانيكي همراه با Peep جهت حفظ فشار و جلوگيري از نشت مايع،دیورتیک هابراي كاهش ادم و محدوديت مايعات و تجويز آنتي بيوتيك توسط پزشك باشد.

درمان طبي صدمات نافذ:
هدف از درمان‌هاي فوري برگرداندن و حفظ عملكرد قلبي –ريوي ميباشد بعد از اطمينان از باز بودن راه هوايي و برقراري تهويه، بيمار بايد از نظر شوك و صدمات داخل قفسه سينه و شكم بررسي گردد. بيمار كاملا لخت شده تا هيچ صدمه‌اي از نظر دور نماند.

بعد از بررسي نبض‌هاي محيطي ، يك خط وريدي با سوزن شماره بزرگ برقرار ميشود. روشهاي تشخيص شامل راديوگرافی قفسه سينه ، بررسي بیوشيمي خون ، ABG ، پالسي اكسيمتري و ECG مي باشد. درصورت نياز به ترانسفوزيون خون ، گروه خون و كراس مچ بررسي مي‌گردد. كاتتر جهت بررسي برون ده ادراري قرار داده ميشود. سوند بيني – معده جهت پيشگيري از آسپيراسيون،كاهش نشت محتويات معده و كاهش فشار دستگاه گوارش قرار داده ميشود . براي اكثر بيماران داراي زخم هاي نافذ، جهت اتساع مجدد و سريع ريه‌ها، لوله سينه داخل فضاي جنب گذاشته ميشود . لوله سينه موجب تخليه هوا و خون ميشود و همچنين درشناسایي سريع خونريزي كمك مي‌كند. اگر بيمار زخم نافذ به قلب و عروق بزرگ ، مري يا درخت تراكئوبرونكيال داشته باشد اقدامات جراحي ضروري است.
در اكثر صدمات بلانت نظير شكستگي دنده و يا صدمه نافذ قفسه سينه ممكن است پنوموتوراكس ایجاد شود . پنوموتوراكس زماني بوجود مي آيد كه جنب جداري يا احشايي سوراخ شده و فضاي جنب در معرض فشارمثبت جو قرار گيرد.
به طور طبيعي فشار در فضاي جنب منفي يا كمتر از فشار جو ميباشد اين فشار منفي جهت اتساع ريه‌ها ضروري است . هنگامي كه جنب سوراخ شده، هوا وارد فضاي جنب شده و ريه يا قسمتي از آن كلاپس ميشود ، اين نوع پنوموتوراكس را پنوموتوراكس فشاري ميگويند.
پنوموتوراكس فشاري نيازمند اقدامات سريع است ، جلوگيري از جريان هوا از طريق سوراخ ديواره قفسه سينه اقدام نجات بخش زندگي است.
در چنين موقعيت هاي اورژانسي ممكن است از هر چيزي كه به اندازه كافي بزرگ باشد و سوراخ قفسه سينه را بپوشاند استفاده شود [ حوله، ملحفه، يا كف دست] اگر بيمار هوشيار است از او بخواهيد نفس بكشد و ضمن بستن گلوت سعي كند نفس خود را بيرون بدهد. اين عمل به اتساع مجدد ريه و خروج هوا از قفسه سينه كمك ميكند . در بيمارستان سوراخ با گاز وازلينه بسته ميشودو پانسمان فشاري به كار ميرود.
تامپوناد قلب از عوارض ديگر صدمات قفسه سينه ميباشد كه شامل تجمع مايع در پريكارد و در نتيجه فشرده شدن قلب مي باشد و ممكن است حاصل صدمات باز یابسته قفسه سينه باشد.
بدون توجه به نوع صدمه قفسه سينه ، وقتي كه ريه‌ها يا مجاري هوايي صدمه ببينند، ممكن است هوا وارد بافت زير جلدي شده و آمفيزم زير جلدي ايجاد كند. خوشبختانه آمفيزم زير جلدي عوارض جدي را ايجاد نمي‌كند در صورتي كه محل نشت هوا به زير پوست درمان شود يا خودبه خود متوقف شود، هواي زير جلد جذب مي‌گردد.

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری