آموزش پرستاري -نحوه پذيرش بيمار دربخش - مركزآموزشي،پژوهشي ودرماني طالقاني


 

نحوه پذیرش بیمار در بخش:

لازم است که پرسنل پرستاری در هنگام پذیرش بیمار، موارد ذیل را رعایت کنند:

1- بیمار با پرونده و یا به همراه پرستار اورژانس وارد بخش می­شود.

2- پرستار پذیرش دهنده بیمار، آموزشهای لازم جهت آشنایی با بخش را به بیمار می­دهد.

3- دستور پزشک مبنی بر بستری بیمار را چک کند.

4- خود را با نام فامیل به بیمار معرفی نمایند.

5- مسئول بخش را به بیمار معرفی کنند.

6- بیمار را به واحد و تخت مربوطه راهنمایی کنند.

7- محل سرویس بهداشتی و حمام را به بیمار نشان دهد.

8- درمورد ساعت غذا، نوع رژیم غذایی خاص بیمار و مقررات آن و مقررات منع مصرف سیگار به بیمار توضیح دهند.

9- درمورد محدودیتها، نیازمندیها و وسایل الکتریکی مجاز برای استفاده در بیمارستان با بیمار صحبت نمایند.

10-قسمت احضار پرستار را به بیمار نشان داده و نحوه کار را آموزش دهند.

مواردی که باید هنگام تغییر و تحول شیفت رعایت گردد:

1- تحویل بیماران از روی کاردکس (اقدامات مراقبتی و دارویی):

2- کنترل وضعیت تنفس و هوشیاری بیمار

3- کنترل بهداشت فردی بیمار

4- کنترل آنژیوکت از نظر فیکس بودن، داشتن تاریخ (کمتر از 72 ساعت)، بررسی از نظر فلبیت

5- کنترل سرمها از نظر: حجم باقیمانده، حجم دریافتی (براساس دستور و مطابق با برگه I&O)، داشتن برچسب سرم (تنظیم قطرات، ساعت شروع و پایان)، نام پرستار، نام و میزان داروی اضافه شده.

6- کنترل میکروستها (داشتن برچسب، تاریخ تعویض 72-48 ساعت باشد).

7- کنترل سوندفولی از نظر فیکس بودن و بهداشت و حجم ادرار تخلیه شده و باقیمانده و ثبت برگه I&O درصورت لزوم

8- کنترل NGT از فیکس بودن و میزان ترشحات برگشتی و ثبت در برگه I&O درصورت لزوم

9- کنترل کلیه درنها، کاتترها، پانسمان و رعایت بهداشت و نظافت آنها

10- کنترل بیمار از نظر زخم بستر، کبودی، راش، ورم، ادم در اندامها

11- کنترل برگه علائم حیاتی از نظر ثبت مشخصات بیمار و علائم وی طبق دستور

12- کنترل بیمار از نظر پوزیشن، وضعیت استراحت، دهانشویه، شیو.

13- کنترل وضعیت درد بیمار و اقدامات انجام شده جهت تسکین درد.

14- اطلاع از کلیه اقدامات درمانی انجام شده در شیفت قبل

15- کلیه موارد کنترل شده در حضور پرسنل دو شیفت باید مطرح شود و پس از اتمام تحویل هیچ مسئولیتی به عهده شیفت قبل نمی­باشد.

تحویل وسایل و تجهیزات بخش از نظر موجود بودن و سالم بودن:

1-این کار در ابتدای هر شیفت و توسط پرستار تعیین شده انجام می­شود.

2-تحویل کلیه دستگاههای بخش، شامل انفوزیون پمپ، ساکشن، تشک مواج، فشارسنج و ثبت در دفتر تحویل وسایل. (و دیگر وسایلی که در دفتر تحویل و تحول وسایل ثبت شده است).

3-تحویل گرفتن و کنترل داروها، لوازم مصرفی طبق لیست

4-کنترل و تحویل دفاتر بخش

تحویل و کنترل ترالی احیاء:

1-داروهای ترالی احیاء از نظر تعداد و بررسی کمبودها و تاریخ انقضاء و طریقه نگهداری آنها در داخل و خارج از یخچال چک می­گردد.

2-وسایل ترالی احیاء از نظر تعداد، تاریخ انقضاء، توجه به سایزهای مختلف اشاره شده در چک لیست.

3-کنترل تجهیزات ترالی احیاء مانند لارنگوسکوپ، آمبوبگ، چراغ قوه، از نظر صحت عملکرد و وجود باطری و لامپ اضافه، توجه به تاریخ انقضای ستهای پانسمان.

4-توجه به نظافت کلی ترالی احیاء و سالم بودن چرخهای آن و بازوبسته شدن راحت دربهای آن،وجود تخته CPR، اکسیژن و مانومتر، داشتن ماسک اکسیژن، سوند رابط جهت آمبوبگ

5-آماده بودن کامل آمبوبگ جهت CPR

6-لازم به ذکر است که شماره 0 با تماس با تلفنخانه کد احیا اعلام می گردد.

یخچال دارویی:

برای کنترل دارویی بایستی موارد زیر درنظر گرفته شود:

1- از گذاشتن هرگونه موادغذایی در داخل آن پرهیز شود.

2- ترمومتر در یخچال نصب باشد و چارت مخصوص درج دمای یخچال بر روی درب یخچال نصب و در سه شیفت ثبت گردد.

3- وجود NGT و قالبهای یخ (جهت ارسال ABG) در فریزر یخچال

4- درج تاریخ باز شدن ویالها، شربتها بر روی آنها و توجه به مدت زمانیکه می­توان آنها را در یخچال نگهداری شود.

استوک دارویی:

باتوجه به سیاست هر بخش تعدادی دارو مانند (انواع مسکنها و داروهای اختصاصی هر بخش) در استوک دارویی موجود است که باید به تاریخ انقضاء آنها توجه گردد.

نظافت بخش:

1-توجه به نظافت سطوح بالایی، میانی و گوشه­های بخش، سرویسهای بهداشتی، دربهای شیشه­ای بخش، یونیت بیماران (تخت، لاکر، Bed table، وسایل و تجهیزات اتاق مانند یخچال، تلویزیون، دستگاههای پزشکی، مانومتر سانترال و پرتابل، ونتیلاتور، مانیتورها، انواع پمپها)، پوشه­های آلومینیومی پرونده، کاردکس، لوازم التحریر، ایستگاه پرستاری، تلفن و کامپیوتر، سطلهای زباله و دقت در تفکیک زباله­های عفونی از غیرعفونی، Safety Box، برانکارد، ویلچر، میزها.

2-باتوجه به سیاست هر بیمارستان کلیه بخشهای ذکرشده با محلولهای ضدعفونی رایج درهر بیمارستان به صورت روزانه نظافت و ضدعفونی می­گردد.

دفاتر بخش:

*دفتر تقسیم کار:این دفتر در ابتدای هر شیفت و توسط مسوول آن شیفت تکمیل می­گردد.تقسیم کاربه روش Case Method انجام می­شود. در این روش کلیه اقدامات مراقبتی و پرستاری از زمان ورود بیمار تا پایان شیفت کاری باید توسط پرستار مسئول آن بیمار انجام شود. مواردی را که باید در این دفتر ثبت نمود:تاریخ و شیفت، تقسیم بیماران موجود و مشخص کردن پرستاران از نظر ادمیت بیماران جدید، تعداد کل بیماران، تعداد بیماران پذیرشی.

دفتر تحویل و تحول وسایل:

این دفتر در ابتدای هر شیفت و توسط پرستار مسئول تکمیل می­شود و شامل انواع تجهیزات و تعداد آنها می­باشد در این دفتر صحت کارکرد تجهیزات یا اینکه در دست تعمیر بودن آنها نیز ثبت می­گردد.

دفتر ثبت داروهای مخدر:

نام و نام خانوادگی بیمار، نوع داروی مخدر و ساعت تزریق دارو و دوز داروی مخدر در صورت تزریق داروی مخدر به بیمار در این دفتر ثبت می­ گردد.

دفتر ترانسفوزیون فرآورده­های خونی:

بعد از تحویل گرفتن فرآورده خونی از بانک خون و چک کردن مشخصات، فرآورده و برگه خون طبق دستورالعمل انفوزیون فرآورده خونی در دفتر ترانسفوزیون کلیه مشخصات ثبت شود.

جهت انتقال بیماران بین بخشها:

حضور پرستار در زمان تحویل دادن و تحویل گرفتن بیمار

تحویل پرونده، کاردکس، به صورت کامل و مرتب و کنترل منشی بخش (در شیفت صبح و مسئول شیفت در عصر و شب) جهت چک و تایید کامل بودن آنها (منشی موظف است با سرعت پرونده را چک و تحویل گیرد).

انجام موارد Stat و پروسیجرهای انجام نشده در بخش مبداء

تمیز و مرتب بودن بیمار(در صورت کثیف بودن بیمار، تمیز نمودن آن به عهده پرستاری است که بیمار را تحویل می­دهد)

در صورت داشتن IV Line باید تاریخ، نام پرستار و شیفت روی آن نوشته و بدون عارضه باشد.

درصورت داشتن پانسمان، پانسمان تمیز با تاریخ و نام پرستار باشد.

گزارش پرستاری کامل نوشته شده و موارد خاص در آن قید گردد.

پرونده، گرافی­ها، دفترچه بیمه و به طور کل وسایل بیمار با دفتر تحویل و از پخش مقصد امضاء گرفته شود.

تذکر: بعد از اتمام تحویل بخش مقصد حق هیچگونه اعتراضی ندارد و تمام موارد باید قبل از تحویل کنترل گردد.

جهت انتقال بیماران برای مشاوره پاراکلینیک:

- هماهنگی با واحد پاراکلینیک مربوطه

- انجام اقدامات مربوطه به آمادگی قبلی در صورت نیاز

- همراه داشتن پرونده (داشتن مدارک موردنیاز واحد پاراکلینیک مربوطه الزامیست)

- در صورت نیاز به اکسیژن با رعایت دستورات پروتکل انتقال بیمار حتماً به واحد مربوطه اطلاع داده شود.حضور بیمار بر در کنار بیماران ناتوان الزامی می­باشد. (کار این بیماران با اولویت انجام می­شود).

- حضور پرستار در کنار بیماران بدحال الزامی می­باشد. (کار این بیماران با اولویت انجام می­شود)

- تذکر: پرونده در پایان بلافاصله تحویل داده می­شود و در زمان تحویل بیمار در کاردکس ذکر گردد.

کاردکس:

هدف اصلی از درنظر گرفتن کاردکس ایجاد سرعت عمل در مراقبت از بیمار و به حداقل رساندن اشتباهات احتمالی است، همچنین استفاده از کاردکس امکان ملاحظه مجموعه اطلاعات همه بیماران بخش را در کنار هم به ما می­دهد.

برای ثبت از دو خودکار: قرمز(ثبت موارد مهم و ثابت مثل حساسیت دارویی و تاریخ DC شدن داروها و ...) و آبی(ثبت موارد ثابت مثل شماره پرونده و نام و نام خانوادگی) استفاده می­شود.

برای ثبت موارد جاری از مداد مشکی استفاده می گردد

مراقبتهای پرستاری باید با ذکر تاریخ و ساعت انجام در کاردکس ثبت شوند.

به طور کلی در کاردکس تمام کارهایی که باید انجام بگیرد قید می­شود

واقدامات پس از انجام به پشت کاردکس منتقل میگردد

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری