Search

پذیرش

             
 

 رحمان هژبر عراقی

سمت: مسئول پذیرش

 ایمیل : HozhabrAR1[at]mums.ac.ir

تلفن: 74- 05135423970

داخلی:  391
       
             
  *****************************************************************************************       
             
  وحید سخنور

سمت: کارشناس پذیرش

 ایمیل : SokhanvarV3[at]mums.ac.ir

تلفن: 74- 05135423970

داخلی:  391 
 

مرضیه جعفری

سمت: کارشناس پذیرش

 ایمیل :at]mums.ac.ir]JafariNM5

تلفن: 74- 05135423970

داخلی:  391

  پریسا مصدق

سمت: کارشناس پذیرش

 ایمیل : at]mums.ac.ir]MosaddeghRP3

تلفن: 74- 05135423970

داخلی:  391
 
             
             

 

شرح وظایف

  •      پذیرش صحیح بیماران
  •      ثبت دقيق اطلاعات هويتي و شناسايي بيماران در زمان پذيرش بيمار براساس شناسنامه يا مدرك شناسائي معتبر
  •      انجام هماهنگي لازم جهت جابجايي و انتقال بيماران از بخش به بخش ديگر
  •      راهنمائي بيماران جهت به همراه داشتن مدارك مورد نياز و انجام اقدامات پاراكلينيكي قبل از بستري شدن.
  •      اخذ رضایت نامه های مورد نیاز ازبیماران یا سرپرست قانونی آنان
  •      ارتباط و هماهنگی لازم با مسئول پذیرش و ریاست اداره پذیرش و مدارک پزشکی درخصوص اطلاع از آخرین بخش نامه ها ودستورالعملهای صادرشده جهت تشکیل پرونده و بستری بیماران
  •      برنامه ریزی صحیح جهت استفاده بهینه ازتخت های بیمارستان و رسیدن به اشغال تخت مطلوب

نكات مهم در واحد پذيرش

  •      هرگونه استقاده ازدفترچه بيمه افراد ديگر غيرقانوني مي باشد و در صورت مشاهده با فرد خاطي برخورد قانوني خواهدشد و دفترچه بيمه فرد توسط اداره بيمه باطل خواهدشد.
  •      پرداخت هزينه اوليه به صورت علي الحساب در موارد غير اورژانس ضروري است.
  •      تحويل كپي ازبرگ اول دفترچه بيمه بيمار در هنگام پذيرش الزامي است

بیمه های طرف قرارداد

بیمه تامین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح، بیمه سلامت، بیمه کمیته امداد
اداره کل زندانها، صنایع هوا و فضا، بیمه ایران فقط سایر اقشار و جانبازان

 

 

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری