Search

تاريخچه و معرفي مركزآموزشي،پژوهشي ودرماني طالقاني

 

 
 
 با تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت وجود بيمارستانهاي امدادي در مبادي ورودي شهر مقدس مشهد و پس از طرح و تصويب اين پروژه در شوراي اداري استان، ساخت و بازسازي آن در اواخر سال 1384 توسط رئيس محترم دانشگاه در دستور كار دانشگاه قرار گرفت. اين بيمارستان در روز دوشنبه مورخ 12 شهريورماه 1386 بعنوان اولين بيمارستان امداد جاده اي استان، با نام بيمارستان سوانح طالقاني با حضور وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مدير كل روابط عمومي وزارت متبوع، رياست محترم دانشگاه و ديگر مسئولين استاني افتتاح گرديد.
با توسعه بيمارستان و افتتاح فاز دوم آن، در سال 91 به نام مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی طالقانی نامگذاری شد.
 
شایان ذکر است در حال حاضر این بیمارستان دارای 229 تخت مصوب و 189 تخت فعال در بخش هاي بستري، اورژانس و آی سی یو، 6 اتاق عمل مجهز، درمانگاه هاي ارتوپدي، جراحي، جراحي اعصاب، داخلي، قلب، و واحدهاي آزمایشگاه ، سی تی اسکن ، رادیولوژی ، سونوگرافی و آندوسکوپی می باشد.

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری