شماره تماس و آدرس اینترنتی اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت

     
 

آدرس سايت: http://www.behdasht.gov.ir

 شماره تماس ریاست اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت : ۸۱۴۵۴۷۸۱ – ۰۲۱

تلفن:81455401

نمابر:88364111

 
     

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری