سامانه cmms

     
 

cmms چیست؟

cmms مخفف (Computerized Maintenance Management System) است و به مجموعه فعالیتهایی که سبب افزایش عمر مفید تجهیزات، کاهش مصرف قطعات یدکی، انرژی و هزینه شده و بازده عملی تجهیزات را افزایش می دهد. نگهداری و تعمیرات در سامانه در سه شاخه Pm ،Cm و Gs دسته بندی می گردد.

 راهنماهای آموزشی

 
 

 ثبت نام

درخواست سرویس

پیگیری درخواست سرویس

 
     
 

لینک ورود به سامانه cmms

 

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری