رویداد

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
یک روز برفی زیبا در بیمارستان نوشته شده توسط خرمکی آسیه 32
تبریک روز پرستار نوشته شده توسط خانم خرمکی 28
ایام الله دهه فجر مبارک نوشته شده توسط خانم خرمکی 18
گزارش افتتاح اورژانس و بخش الکتیو مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی طالقانی نوشته شده توسط خرمکی آسیه 219
کسب مجوز پذیرش بیماران بین الملل توسط مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی طالقانی مشهد نوشته شده توسط خرمکی آسیه 155
یک روز با رئیس در بیمارستان طالقانی+فیلم نوشته شده توسط خرمکی آسیه 245
وزير بهداشت،تندیس هتلینگ برتر را به بیمارستان طالقانی مشهد اهدا کرد نوشته شده توسط خرمکی آسیه 125
كسب رتبه اول تعالي سازماني و گواهينامه دو ستاره-مركزآموزشي،پژوهشي ودرماني طالقاني نوشته شده توسط خرمکی آسیه 1333
امکان انجام تمامی اعمال جراحی پیشرفته زانو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط خرمکی آسیه 1795
بیمارستان طالقانی مشهد تنها مرکز انجام عملهای نصب پروتز مهره از پشت در کشور نوشته شده توسط خرمکی آسیه 2043

صفحه1 از2

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری