کسب مجوز پذیرش بیماران بین الملل توسط مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی طالقانی مشهد

 

مدیر مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی طالقانی در مصاحبه با وبدا اظهار داشتند که اقدامات لازم در مورد راه اندازی واحد گردشگری سلامت (IPD) از سال 93 توسط بیمارستان طالقانی در دستور کار قرار گرفته و این بیمارستان به عنوان اولین بیمارستان دولتی در کنار 6 بیمارستان خصوصی استان، موفق به کسب این گواهی شده است.

 

     دکتر مسعود خانی با اشاره به تعداد 186 تخت فعال در این بیمارستان ، آماده شدن زیرساخت های لازم جهت پذیرش بیماران بین الملل و افزایش کیفیت خدمات و هتلینگ بیمارستان را از دیگر نقاط قوت این مرکز عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه این مجوز پس از سه مرحله خودارزیابی و ارزیابی توسط دانشگاه و نهایتاً توسط وزارتخانه به این بیمارستان اعطا شده است، انعقاد قرارداد با شرکتهای گردشگری سلامت را از اقداماتی دانست که در آینده نزدیک جهت جذب بیماران خارجی در این بیمارستان انجام خواهد شد. همچنین ایشان از زحمات کلیه همکاران و پرسنل محترم بیمارستان که در دستیابی به این امر دخیل بوده اند تشکر نمودند.

لازم به ذکر است واحد گردشگری سلامت (IPD) ، وظیفه پذیرش و تحویل گرفتن بیماران خارجی از شرکتهای فعال و یا بیمارانی که مستقیم به بیمارستان مراجعه می کنند و همچنین نظارت بر روند درمان این بیماران را تا زمان ترخیص به عهده دارد. 

international_patients

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری