گزارش افتتاح اورژانس و بخش الکتیو مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی طالقانی

با حضور وزیر بهداشت در روز جمعه پنجم شهریور ماه، فاز اول اورژانس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی طالقانی با هزینه ای بالغ بر پانزده میلیارد ریال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این اورژانس که قبلاً  با شش تخت و در فضایی کوچک قرار داشت، اکنون مساحتی حدود هفتصد متر که شامل: تریاژ با دو تخت،  اتاق عمل سرپایی با یک تخت، اتاق احیاء (CPR ) با دو تخت، اتاق تحت نظر با پنج تخت، اتاق ایزوله با یک تخت، سالن حاد اورژانس با یازده تخت، اتاق گچ گیری و اتاق معاینه می باشد.   

همزمان با افتتاح اورژانس، بخش بیماران الکتیو هم با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد ریال، که دارای بیست و یک تخت، شامل پانزده تخت عمومی، پنج تخت خصوصی و یک تخت ایزوله می باشد، مورد بهره برداری قرار گرفت.

در پایان وزیر محترم بهداشت دکتر هاشمی و استاندار محترم به همراه معاونت محترم درمان و هیئت همراه به بازدید از بخش تصویر برداری با امکانات سی تی اسکن، سونوگرافی، دو دستگاه رادیوگرافی دیژیتال  و همچنین دپارتمان آزمایشگاه بیمارستان پرداختند.

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری