انتصاب دکتر علی دهقانی به سمت مدیریت بیمارستان آیت الله طالقانی مشهد

جناب آقای دکتر علی دهقانی به سمت مدیریت بیمارستان آیت الله طالقانی مشهد منصوب گردیدند. از مسئولیت های قبلی ایشان می توان به مدیریت بیمارستان فوق تخصصی چشم خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم مشهد اشاره نمود.

 
     
     

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری