Search

همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خون

اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خون 

پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد (MHC5)


دوم تا چهارم آبان ماه 1397

مشهد - چهارراه دکترا - تالار ابن سینا


با حداکثر امتیاز بازآموزی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به http://bbi2018.com/ مراجعه نمایید.


 
   
     

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری