رویداد

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تبریک روز پرستار نوشته شده توسط خانم خرمکی 164
ایام الله دهه فجر مبارک نوشته شده توسط خانم خرمکی 102
گزارش افتتاح اورژانس و بخش الکتیو مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی طالقانی نوشته شده توسط خرمکی آسیه 541
کسب مجوز پذیرش بیماران بین الملل توسط مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی طالقانی مشهد نوشته شده توسط خرمکی آسیه 380
یک روز با رئیس در بیمارستان طالقانی+فیلم نوشته شده توسط خرمکی آسیه 315
وزير بهداشت،تندیس هتلینگ برتر را به بیمارستان طالقانی مشهد اهدا کرد نوشته شده توسط خرمکی آسیه 237
كسب رتبه اول تعالي سازماني و گواهينامه دو ستاره-مركزآموزشي،پژوهشي ودرماني طالقاني نوشته شده توسط خرمکی آسیه 1576
امکان انجام تمامی اعمال جراحی پیشرفته زانو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط خرمکی آسیه 1921
بیمارستان طالقانی مشهد تنها مرکز انجام عملهای نصب پروتز مهره از پشت در کشور نوشته شده توسط خرمکی آسیه 2297
دیدوبازدید نوروزی مدیر بیمارستان +عکس نوشته شده توسط خرمکی آسیه 192

صفحه3 از3

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری