استقرار کانکس نیروی انتظامی در پارک جلوی بیمارستان

   به همت شورای مشارکتهای مردمی بیمارستان یک دستگاه کانکس پلیس در محوطه پارک زائر مستقر گردید.  
 

به نقل از دکتر خانی مدیریت محترم بیمارستان با توجه به افزایش مراجعان بیمارستان متاسفانه عده ای فرصت طلب دست به دزدی از ماشینها و موتورسیکلتهای همراهیان بخصوص در ساعات ملاقات و شبها میکردند که تعداد ماموریتها ی پلیس افزایش پیدا کرده بود که در جلسه ای با حضور سردار امیری مقدم فرمانده نیروی انتظامی ، دستور استقرار پایگاه پلیس در محوطه ایستگاه استقبال از زائرین در جلوی بیمارستان داده شد و بیمارستان جهت تسریع در اجرایی شدن این مهم از طریق خیرین شورای مشارکتهای مردمی بیمارستان اقدام به خرید و برقراری یک دستگاه کانکس پلیس به ارزش ریالی حدود چهارصد میلیون ریال نمود،  که انشالله این پایگاه با استقرار یک ماشین گشت و یک گشت موتوری به همراه سه نیروی کادر و دو نیروی وظیفه فعالیت خود را در این محل آغاز می نماید.


 
     
   
   
   

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری