بیمار 22 ساله ای که در اثر چاقوخوردگی قلب تحت عمل توراکوتومی قرار گرفت

 

 به گفته دکتر جمعه زاده پزشک جراح مقیم بیمارستان که عمل این بیمار را انجام داده است، این بیمار که شب گذشته در یک نزاع مورد اصابت چاقو به قفسه سینه قرار گرفته بود بعد از اعزام به بیمارستان بلافاصله به اتاق عمل منتقل و تحت عمل جراحی توراکوتومی قرار گرفت و اکنون با حال عمومی خوب در بخش بستری می باشد.


 
   
     

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری