تمدید مجوز پذیرش بیماران بین الملل تا 1397/02/01

     
  این مرکز که تا قبل از این مجوز شش ماهه جهت پذیرش بیماران بین الملل داشت ، اکنون موفق به کسب مجوز یکساله از وزارت بهداشت جهت پذیرش این بیماران شده است. لازم به ذکر است که این مرکز اولین بیمارستان دولتی مشهد است که دارای مجوز پذیرش بیماران بین الملل می باشد.  
     
     
     

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری