برگزاری جلسه آموزشی در مسجد منزل آباد توسط گروه آموزش بهداشت بیمارستان

     
 

 به مناسبت روز انتقال خون گروه آموزش به بیمار مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی طالقانی به روستای منزل آباد مراجعه و برای اهالی محترم روستای منزل آباد یک جلسه آموزشی در مسجد این روستا برگزار نمودند که در این جلسه آموزشی خانم کریمی و خانم افشاریان و آقای شادی علاوه بر طرح مسائل بهداشتی و بیماریهای دیابت و فشار خون و راههای پیشگیری از این بیماریها به سوالات خواهران و برادران حاضر در مسجد نیز پاسخگو بوده و به طور رایگان تست قند خون انجام داده و همچنین فشار خون افراد متقاضی نیز گرفته شد .

 
 

 

 
 

 
 

 
     
     
     
   
   
   
   

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری