حضور خبرگار راديو خراسان سركار خانم رحيمي در بيمارستان و عيادت و مصاحبه با بيماران محترم

   صبح روز شنبه خبرنگار محترم راديو خراسان به عيادت بيماران اين مركز آمده و با ايشان مصاحبه نمودند، اين برنامه طرحي است براي عيادت از بيماران و روحيه دادن به آنها و ترويج فرهنگ عيادت حتي براي بيماراني غير از خانواده، اين برنامه  و مصاحبه ها از شنبه تا چهارشنبه هر روز از ساعت 17:30 الي 19:30 در برنامه بالا خيابان پايين خيابان از راديو خراسان پخش مي شود.  
   
   
   
   

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری