Search

کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری

       
   

مراسم روز درختکاری و کاشت چندین نهال در بیمارستان آیت الله طالقانی در روز سه شنبه 15 اسفند ماه 1396 با حضور مدیریت بیمارستان دکتر علی دهقانی و مشارکت پرسنل در باغ مهد کودک بیمارستان برگزار گردید.


 
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     عکاس: محمد موحدی نژاد  
       
       
       
       
       

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری