Search

هفته ملی سلامت بانوان ایران

        
           
    هفته ملی "سلامت بانوان ایران"، همه ساله در هفته پایانی مهرماه با هدف اطلاع رسانی و حساس سازی گروههای مختلف جامعه در خصوص اولویتهای سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، برگزار می شود.    
   

 

 

شعار اصلی هفته ملی سلامت بانوان ایران در سال 1397" حرکت، برای سلامت زنان " است و دو گروه مخاطب اصلی برای پیام فوق در نظر گرفته شده اند:  مدیران سلامت و سایر حوزه ها در سراسر کشور برای اقدامات برنامه ریزی شده در جهت بهبود شیوه زندگی زنان بویژه فعالیت بدنی آنان در محیط زندگی ، کار و تحصیل و تغذیه سالم آنان و دوم جامعه زنان کشور با تاکید بر نقش تحرک و فعالیت بدنی در سلامت آنان.

عناوین و محورهای اطلاع رسانی و آموزش در روزهای هفته ملی سلامت بانوان ایران در سال 1397را به شرح زیر اعلام کرد:
سه شنبه 24 مهر: فعالیت جسمانی زنان، در هر زمان و هر مکان
چهارشنبه 25 مهر: قلیان پدیده ای تلخ و زیانبار در زندگی زنان 
پنجشنبه 26 مهر: زنان مدیران تغذیه خانواده از مزرعه تا سفره 
جمعه 27 مهر: استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی و کاهش آسیب های آن
شنبه 28 مهر: سرطان های زنان قابل پیشگیری و درمان
یکشنبه 29 مهر: تامین حقوق سلامت زنان، ضامن سلامت خانواده      
دوشنبه 30 مهر: پیشگیری از رفتارهای پرخطر و عفونتهای آمیزشی

 

 
           
         

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری