Search

حضور در راهپیمایی 13 آبان

   
  همگام با مردم ایران زمین در سراسر کشور ، بسیجیان کانون بسیج بیمارستان طالقانی با حضور در راهپیمایی روز استکبار ستیزی به گرامیداشت یوم الله 13 آبان پرداختند.  
     
     
     
     
     
   
     
   
     
   
     
     
     
     

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری