تجهیزات پزشکی

   

 

 
 

 

مسئول: اسماعیل میمی

MeimiE2[at]mums.ac.ir

تلفن: 74- 05135423970

داخلی:389

 

 
 

 

  

 

معرفی

  •          نظارت بر تعمیرات دستگاهها و تجهیزات پزشکی
  •          نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای و کارشناسی مشاور خرید تجهیزات و وسایل پزشکی
  •          نظارت بر نصب و راه اندازی دستگاهها
  •          جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نگهداری و تعمیرات
  •          تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی
  •          نظارت بر عقد قرارداد تجهیزات پزشکی
  •          آموزش و نحوه استفاده دستگاه به کاربران تجهیزات پزشکی
  •          مدیریت نگهداری و عملکرد دستگاه : نگهداری پیشگیرانه ( Preventive Maintenance ) یا به اختصار PM به مجموعه عملیات و بازرسی هایی گفته می شود                که برای جلوگیری از خرابی ناگهانی و افزایش عمر مفید دستگاه به صورت دوره ای صورت می پذیرد

آزمایشگاه

آزمایشگاه

داروخانه

داروخانه

درمانگاه

درمانگاه

پذیرش

پذیرش


تصویربرداری

تصویربرداری