خدمات عمومي مركزآموزشي،پژوهشي ودرماني طالقاني

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
       
 

مسلم رضوی نژاد 

ایمیل: RazaviNM1[at]mums.ac.ir

 تلفن :35423970

 داخلی: 420

 
       
       

شرح وظایف

1- نظارت به تعميرات ساختماني و كنترل وسايل حرارتي و برودتي بيمارستان

2- نظارت بر واحد تأسيسات و برنامه ريزي جهت تأسيسات بيمارستان

3- كنترل وسائل روشنايي ساختمان ها و محوطه بيمارستان

4- نظارت بر نظافت واحدها و كل ساختمان و محوطه بيمارستان

5- نظارت بر كار نيروهاي خدماتي و برنامه ريزي جهت پرداخت حقوق و استفاده مرخصي آنان و ...

6- نظارت بر واحد نقليه و برنامه ريزي امور اياب و ذهاب پرسنل و انجام صحيح امور

7- كنترل فعاليت مركز تلفني و كپسول هاي آتش نشاني و سيستم هاي ايمني بيمارستان

8- انجام ساير امور محوله مربوط بنا به تشخيص و ارجاع مقام مافوق

 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.