كنترل عفونت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
       
  €

  نام و نام خانوادگی : رقیه شاد 

  سمت: سوپروایزر کنترل عفونت

  پست الکترونیک: shadr1[at]mums.ac.ir

  تلفن: 74-35423970-051

  داخلی: 272

 
       

شرح وظایف

 
 •    پیگیری تهیه امکانات شستشوی دست در کلیه واحدها
 •    تهیه مطالب آموزشی در زمینه اهمیت شستشوی دستهاونحوه صحیح انجام آن ونصب در کلیه بخشها و بردها
 •    برگزاری کلاس در زمینه های مختلف (ازجمله بهداشت فردی، نحوه تفکیک زباله، وسائل حفاظت فردی، عفونتهای بیمارستانی و...)
 •    جهت رده های مختلف پرسنلی اعم از پرستاران ،خدمات وکمک بهیاران از
 •    تهیه تابلوی احتیاطات استاندارد ونصب در کلیه بخشهای مختلف
 •    تهیه ونصب پایه و محلول شستشوی سریع دست با زمینه الکلی(هند راب)جهت واحدهای مختلف بخصوص بخش آی سی یو با هدف ارتقائ کیفیت ارائه خدمات
 •    تهیه دستورالعمل نحوه صحیح ضدعفونی وسائل وسطوح مختلف با توجه نیاز بخشهای مختلف
 •    تهیه دستورالعمل نحوه استفاده از محلولهای شستشو و محلولهای ضد عفونی
 •    نظارت بر واحد سی اس آر و تهیه تستهای مختلف اتو کلاو
 •    تهیه آمار مربوط به عفونتهاومواجهات شغلی و کترل دستگاههای سی اس آر و ارسال آن به معاونت درمان
 •    تشکیل پرونده های بهداشتی پرسنل
 •    پیگیری واکسیناسیون پرسنل
 •    ثبت آسیبهای شغلی وانجام اقدامات لازم در زمان مواجهات شغلی
 •    نظارت بر تهیه و خرید محلولهای شستشو وضد عفونی لازم جهت قسمتهای مختلف
 •    پیگیری قرارداد با شرکتهای مجاز در زمینه مبارزه با حشرات و جوندگان
 •    شرکت در جلسات کارشناسان کنترل عفونت توسط آقاي مالك و کارشناسان بهداشت محیط توسط آقای مهندس رضوی نژاد در سطح شهر مشهد
 •    برگزاری جلسه کارشناسان کنترل عفونت و ارائه گزارش کار سالیانه در جلسه مذبور با حضور کلیه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستانهای مشهد
 
     

Please publish modules in offcanvas position.