واحدآمارمركزآموزشي،پژوهشي ودرماني طالقاني

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
       
 

 

نام و نام خانوادگی: تکتم شفایی

ShafahiT1[at]mums.ac.ir 

تلفن: 74- 05135423970

داخلی: 392

 
       

معرفی

آمار بيمارستاني منعكس كننده كليه فعاليتهاي مراكز درماني مي‌باشد و به دو قسمت آمارهاي پزشكي و بهداشتي تقسيم مي‌شود. كه هر كدام بيانگر گروهي از اطلاعات قابل استناد هستند.

آمار بيمارستاني اگر به گونه‌اي صحيح جمع‌آوري شود و توسط كارشناسان فن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد منشاء بسيار مهمي براي ارزيابي وضعيت بيمارستان و وسيله نظارتي مفيدي در دست مديران مي‌باشد. ارزيابي صحيح و آناليز درست اطلاعات جمع‌آوري شدهراهگشايي براي بهتر نمودن وضعيت پزشكي و بهداشتي مراكز بهداشتي و درماني مي‌باشد.

 
 
 
 
          

Please publish modules in offcanvas position.