مدارك پزشكي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 

 

 

 

هایده آتشی

مسئول مدارک پزشکی

AtashiH1[at]mums.ac.ir

74- 05135423970

داخلی: 345 

 

   

 

 

شرح وظایف

  •  كنترل پرونده هاي پزشكي بيماران و تشخيص نواقص پزشكي و پرستاري آنها و اعلام به بخشهاي مختلف و پزشكان معالج و برطرف نمودن نقص پرونده
  •  كنترل عملكرد واحد مدارك پزشكي و تنظيم امورات محوله پرسنل بخش و نظارت مستمر بر عملكرد آنان
  •  كنترل ورود و خروج پرونده از واحد و كنترل ثبت و فايل كليه پرونده ها و اعلام پرونده هايي كه به واحد مدارك پزشكي تحويل نگرديده و پيگيري آنها
  •  انجام ساير امورات واحد و امورات معوقه
  •  پرداختن به مكاتبات مربوطه
  •  نظارت بر حسن انجام كار امور
 

 

         

 

 


 

Please publish modules in offcanvas position.