كدگذاري-مركزآموزشي،پژوهشي ودرماني طالقاني

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
       
 

مسئول واحد:  شهربانو رضائی زاده

ایمیل: RezaeizadehSh1[at]mums.ac.ir         

تلفن: 74-35423970-051

داخلی: 392


 
       

معرفی

  هدف از تخصيص شماره رمز يا كد، تعيين تشخيص و تفكيك موضوعات مورد بررسي از يكديگر و سهولت مراجعه به اطلاعات و ارائه آمارهاي مختلف مي‌باشد. وجود كتاب ICD منجر به هماهنگي روش اجرايي طبقه بندي بيماريها و روشهاي درماني در كشورهاي متعدد و انجام كدگذاريها، راه موثري جهت طبقه‌بندي مدارك پزشكي براساس تشخيص‌هاي داده شده و درمانهاي انجام يافته براي بيماران، بازنگري مراقتبهاي بهداشت، وصول به مدارك پزشكي بطور سريع و در كوتاه مدت، تحقيق و پژوهش در زمينه بيماريها و درمان آنها و دستيابي به آمارهاي بهداشتي و حياتي در يك مركز درماني مي‌باشد. از همه مهمتر اينكه با بكارگيري صحيح سيستم‌هاي كدگذاري، اطلاعات بسيار گسترده و با ارزشي در زمينه‌هاي مختلف آموزشي علوم پزشكي و پيراپزشكي بدست خواهد آمد. انجام اقدامات فوق منجر به بهبود شرايط بهداشتي محيط، جلوگيري و كنترل بيماريها، هماهنگي و توسعه تحقيقات پزشكي- زيستي و بهداشتي و طرح‌ريزي و اجراي برنامه بهداشتي مي‌گردد. طي نمودن مراحل تعالي در بهداشت در گرو اجراي مواردي همانند پايه‌گذاري استانداردهاي بهداشتي براي موارد بيولوژيكي و دارويي، دستورات بهداشتي بين‌المللي، طبقه‌بندي علتهاي مرگ و مير و جمع‌آوري و انتشار اطلاعات آماري بهداشتي است.  
     

 

Please publish modules in offcanvas position.