تداركات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
                                                                 
                 

اصغر رضایی ازغند

RezaiAA1[at]mums.ac.ir

تلفن : 74-0513542370

داخلی: 394

                                        

مسئول واحد: عباس کرمی

karamia2[at]mums.ac.ir

تلفن : 74-0513542370

داخلی: 395

   
 
 

شرح وظایف

نظارت بر كليه امور مربوط به كارپردازي واحد و راهنمايي پرسنل بخش تحت سرپرستي

پيش بيني احتياجات واحد و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزيع آن بين كارپردازان تحت سرپرستي

انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه ها

بررسي اسناد مربوط به خريد و تاييد آنها

امضاء پيش نويسها و مكاتبات مربوط به واحد تحت سرپرستي

بررسي اطلاعات جمع آوري شده از فروشندگان لوازم و نمايندگي ها

شركت در كميسيونهاي مختلف مربوط به كارپردازي

تشريك مساعي با مقام مافوق در انجام وظايف محوله

تهيه گزارشات لازم جهت مقام مافوق

انجام ساير امور محوله


 
 

Please publish modules in offcanvas position.