رياست اداره امور اداري مركزآموزشي،پژوهشي ودرماني طالقاني

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
       
   
مسئول واحد : علیرضا شادی
ايميل :ShadiAR1[at]mums.ac.ir

تلفن مستقیم :05135423895

تلفن بیمارستان: 74-05135423970 

داخلی: 218

 
       

شرح وظايف

1- نظارت بر حسن اجراي قوانين، آيين نامه ها و دستورالعمل ها

2- نظارت و سرپرستي قسمت هاي خدمات اداري از قبيل امور عمومي، كارگزيني، كارپردازي، انبارها،‌ دبيرخانه،‌ بايگاني و ...

3- نظارت بر ارزشيابي و عملكرد پرسنل بخش تحت سرپرستي به منظور ارتقاء كيفيت خدمات آنان.

4- نظارت بر اجراي مربوط به ارتقاء شغلي پرسنل بخش، پرداخت فوق العاده ها،‌اضافه كاري و كسر كار و غيره.

5- هماهنگي و پيگيري لازم در خصوص تهيه درخواست هاي خريد و مايحتاج

6- تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي اداري و ابلاغ مراتب به واحدهاي تابعه

7- نظارت بر حضور و غياب،‌نقل و انتقال، جابجايي و تامين نيروي انساني واحدها

8- به اجرا درآوردن كليه دستورالعمل هاي اداري و بخشنامه ها

9- بررسي و تاييد كليه احكام، ماموريت ها،‌ اضافه كاري در بيمارستان و برقراري حسن تفاهم

10- برنامه ريزي لازم به منظور ايجاد محيط مناسب كاري در بيمارستان و برقراري حسن تفاهم

11- انجام تشريفات مربوط به استخدام افراد جديد، بازنشستگي، بازخريدي، اخراج سازمان و رعايت آيين نامه هاي مربوطه

12- حضور در جلسات،‌ كميسيون ها، سمينارهاي مختلف مرتبط با مسائل اداري

انجام ساير امور محوله و مربوط بنا به تشخيص و ارجاع مقام مافوق


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.